Oplossing – Opdracht 7 – 17 april 2020

Download hier de opdracht in PDF

Download de nieuwe kaart

Vandaag gaan we naar de aankomst… waar is deze?

 1. De toneelgroep van KWB Lembeek
 2. Het maandelijks magazine van KWB Nationaal
 3. Onze wereldbefaamde ……. En – hutsepotkermis
 4. Welke vereniging bestaat uit twee derde regenjas
 5. De door Corona uitgestelde opvoering van De Linde Kids
 6. Activiteit KWB Lembeek einde mei
 7. Eind oktober keelt Jong KWB mee met de sterren

Bovenstaande oplossing verwijst naar Lambiek. De enige plek in Lembeek waar lambiek wordt gebrouwen is bij Brouwerij Boon of te wel H4, H5, H6, I4, I5 of I6.

Nu kunnen we er ene op drinken en we zijn terug vanaf woensdag 22 april om 20u30

Oplossing – Opdracht 6 – 16 april 2020

Download hier de opdracht in PDF

Download de nieuwe kaart

Zoek aan de hand van deze 4 woorden de locatie!

1. We zoeken een woord, maar denk hier juist aan +2 :

Bravo quebec. Yankee golf tango foxtrot. Foxtrot kilo victor. Juliet golf golf november. Xray golf golf november. Xray tango quebec golf india golf tango. india golf papa Quebec golf Oscar foxtrot: charlie Quebec uniform. Romeo tango kilo Oscar kilo india golf papa kilo whiskey uniform. Victor charlie whiskey tango whiskey uniform

2. Los dit doolhof op om het woord te vinden die we zoeken.

3. En ja, we zoeken nog een woord. Los vlug deze rebus op.

4. Nog een woordje om het af te leren. Je hebt wel deze oplossingssleutel nodig.

Aan de hand van de 4 raadsels vond je de oplossing:

 1. “Zo werd dit heel veel vroeger genoemd : Bos primigenius taurus – een koe”
 2. “Het nummer dat we zoeken vijfhonderd min acht. = 492”
 3. “Hier denkt men nog steeds aan hoge bomen is gelijk aan lange planken.”
 4. “De meeste mannen hebben dit werktuig thuis liggen of rondlopen. = zaag”

Dit alles te samen brengt je bij de Zogeraa of te wel AL18

Oplossing – Opdracht 5 – 15 april 2020

Download hier de opdracht in PDF

Download de nieuwe kaart

Vewhaal met Instwucsies vool de soekels van te vwolgende stwap

“Eest en voowal vil ik sowwi segge, opda ik so hoe ni skjeive kan.

Ik ben Beew, een beew tie voont in te Dwies.
Ik bweng fantaag eun pezoek aan mein fwiend Ener. Ener voont aan te inchan fan de vout.

Ik soek te naam van te wout !!

En van de fwient. Ijkenlik iz te wek ni so moewelek. Beew vandelt tool te naduultomein waal ik vas gekoomt. Pij de splijtzink faab te wechel gon Beew nor reks (riktink de slekte hei).Tan kwoom ik, vewtoem, ob ne nief splijtzink. Tons gon ik lefts. En ya, iek kwom, vertoem, ob ne paan! Ik veet ta ob tiene paan vloekel feel keveugel werreggede. Iek teek tan reks. Ik kwom op ten hekke. Taar izz lefts ne viittenuis. Taa veunt Enibas. Iek mepper oep tie oetene teur, en sie oepent.

Beew saakt : iek soekken Ener!” “Ahma, ahma, tieweunnihie! Tie weun ierecktiechenuuver.”

Iek mepper ierecktiechenuuver, en ajaa tor ies Ener! En…iche sieje te vout.

Ieke sien fienalmeinte voer iek moe sien. Wiet toe te noemme fa de voet ? (enne fa mi fwiente?)

Nochki swowie fu te skjeiffoette…as tie ter innesitte.

Beer dat woont in den Dries en niet zo goed kan schrijven, bracht u naar het woud van Maasdal, of het Maasdalbos.

De correcte coördinaten waren: AT20, AU20, AU21, AU22, AV19, AV20, AV21, AV22, AW18, AW19, AW20, AW21 en AW22.

Oplossing – Opdracht 4 – 14 april 2020

Download hier de opdracht in PDF

Download de nieuwe kaart

LEGENDE VAN SINT-VEROON

Volgens de legende was Sint Veroon de zoon van Lodewijk de Duitser, dus de achterkleinzoon van Karel de Grote. Toen zijn ouders hem uithuwelijkten, vluchtte hij weg uit het ouderlijk kasteel te Mainz en belandde te Lembeek op de hoeve “Pergate”, waar hij hoeveknecht werd en er omstreeks 863 overleed.

Tijdens zijn leven te Lembeek liet Veroon zich opmerken door zijn godsvrucht, hij deed zelfs enkele mirakelen, na zijn dood was men hem stilaan vergeten tot hij, in 1004, verscheen aan de Humbertus, pastoor van de gemeente Lembeek. Sint Veroon beviel aan deze, zijn graf te doen herwaarderen en van dan af kende Lembeek een grote volkstoeloop en werd een bedevaartsplaats.

Doch enkele jaren later waren er in Brabant heel wat wanordelijkheden en de Graaf van Henegouwen liet wijselijk de relikwieën van de heilige Veroon naar Bergen (Mons) overbrengen, waar ze een veilige bergplaats vonden in de kerk van de H. Waldetrudus.

Later werden ze echter naar Lembeek teruggebracht. De Graaf zou echter wel door een gewapende escorte vergezeld zijn geweest, en volgens sommige geschiedschrijvers zou daar de oorsprong van de soldatenprocessie te vinden zijn. Volgens andere, zouden het gewapende boeren zijn geweest, zoals; schuttersverenigingen, gilden enz. ….. Deze droegen de relikwieën van de Heilige langs de gemeentegrenzen, om hen zo te vrijwaren van de pest. Heden wordt Sint Veroon aangeroepen tegen hoofdpijn en reumatische aandoeningen.

En zo ontstonden dan de paassoldaten.
Men heeft er sporen van terug gevonden tot in de 16de eeuw.

***

De oorsprong van de aan de Sint-Veroonmars deelnemende militaire groeperingen gaat ver terug in de geschiedenis. Van oudsher werd het reliekschrijn van Sint-Veroon op paasmaandag vergezeld door militaire groeperingen. Aanvankelijk werd deze rol vervuld door de schuttersgilden. Later ontstonden specifieke militaire groeperingen met als exclusieve opdracht het vergezellen van het reliekschrijn. Wanneer deze groepen ontstonden is niet meteen duidelijk. In de gemeenterekening van 1736 vinden we uitgaven terug voor deze specifieke groeperingen op paasmaandag. Men heeft het daarbij steeds over “la jeunesse”, gewapende mannen te paard of te voet. Onderweg werd buskruit verschoten en muziek gespeeld.

Of we hier van een vereniging of verenigingen in de letterlijke zin kunnen spreken, is weinig waarschijnlijk. Er is geen enkel geschrift bewaard gebleven, laat staan statuten, rekenboeken of enig ander document die het bestaan van een feitelijke vereniging aantoont. Dit verklaart meteen waarom de kosten van de deelnemers voor buskruit en muziek door de ganse dorpsgemeenschap werden gedragen. Weken voor de processie werden de koppen bij elkaar gestoken en werden de nodige afspraken gemaakt. De traditie en gebruiken, mondeling van generatie op generatie overgeleverd, speelden hierin een zeer belangrijke rol. Op dit vlak vertoont de Lembeekse SintVeroonmars veel gelijkenissen met de marsen tussen Samber en Maas.
Het lijdt geen twijfel dat de huidige soldatengroeperingen hun oorsprong vinden in dit eeuwenoude militaire escorte, dat gewapend, met muziek en wellicht in uniform aan de processie deelnam.

De Carabiniers, samen met de Cavalerie, kunnen daarom beschouwd worden als de erfopvolgers van deze eeuwenoude groeperingen waarvan het ontstaan lang voor 1830 te situeren is.

5.°.2’5.”N ..°..’2.

Als je vetgedrukte letters samenbrengt krijg je de volgende zin:

Ga naar de vijver in het berendriesbos op de coordinaat

In de tekst is in kleur de coördinaat verwerkt en geeft:

50°42’50″N 04°14’21

Dit brengt u naar W11

Oplossing – Opdracht 3 – 13 april 2020

Download de kaart

Vertrekpunt: Cavaleriestraat

Deze oleaat brengt u van de cavaleriestraat naar het Veroonsteegje (kasjke) in centrum Lembeek ofwel AO16

Oplossing – Opdracht 2 – 12 april 2020

Download de kaart

“Possje veere we mor iene kie int joer. Mo in ons stroet zen de saldoete der e gans joer .”

(Geluid aan)

Het geluidsfragment is de soldaten mars van de soldatengroep de Cavalerie.

Dit verwijst naar de cavaleriestraat of AE7, AE8 AE9 als coördinaten op de kaart.
Eén coördinaat was voldoende voor een correct antwoord.

http://www.cavalerie-lembeek.be/

Oplossing – Opdracht 1 – De Start – 11 april 2020

Download de opdracht

Download de kaart

Hun namen geeft volgende hint weer :

MIK S0 MAK 1E MON 03  JOES1  TJOEPS3

JOE  TJOEP staat voor YOU TUBE

MIK MAK MON staat voor een serie uit begin Jaren 80

S01E03= seizoen 1 , episode 3.

Wanneer je dit ingeeft in youtube krijg je volgend filmpje:
ga naar volgende link:  https://www.youtube.com/watch?v=GxONJQUHPIA

Na 1 minuut zie je de eerste “te zoeken“ locatie à De Molen in Hondzocht.
vervolgens de locatie aangeven op de kaart… à juiste antwoord was dus A16